Søk midler

Klubber og/eller enkeltpersoner har flere måter å søke midler til rekruttering generelt eller juniorarbeid spesielt på.

Barne og ungdomsarbeid

Oversikt fra LNU over støtteordninger/fond/annet (pdf)

Andre støtteordninger 

Alle klubber og kretser oppfordres dessuten til å søke momskompensasjon.